Leegstandsaanpak

Leegstand van vastgoed is een serieus probleem voor de belegger / eigenaar ervan en verdient een structurele oplossing om het vastgoed te laten renderen op korte en lange termijn.

Door de focus te richten op de vraag van de markt en de doelgroep die daarbij hoort, opdat de gebruiker in een vroeg stadium kan worden betrokken bij de invulling van zijn / haar huisvestingsvraagstuk, kan een plan worden uitgewerkt (brochure en haalbaarheidsanalyse) waarmee in een vroeg stadium commitment kan worden verkregen bij de gebruiker, alvorens er geïnvesteerd moet worden.


Het leegstaande vastgoed wordt vooraf grondig bestudeerd naar mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen, in zijn huidige functie en omgeving.


Het leegstaande vastgoed wordt vooraf grondig bestudeerd naar mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en bedreigingen, in zijn huidige functie en omgeving.

CUSTOM Property Solutions BV | Koningin Julianalaan 37 | 2273 JA Voorburg | M +31 (06) 111 023 04 | info@customps.nl